Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Oct 11, 2013

I vilket Jesper och Erik gratulerar författare och diskuterar sanningsanspråk och spegelmyter inom journalistiken.