Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Dec 26, 2022

Ett avsnitt som tack vare dokumentären på SVT om Margaux Dietz och hennes agerande blev mer aktuellt än det var tänkt. Mediespanarna försöker med konstycket att sprida julefrid och dystra utsikter samtidigt.