Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Oct 26, 2011

I vilket Jesper och Erik diskuterar skillnaden mellan tankesmedjor, PR-byråer och lobbygrupper. Dessutom: vad är speciellt med 2014?


Oct 19, 2011

I vilket Jesper och Erik granskar journalistiken


Oct 14, 2011

Gäst: Jonas Danielsson, doktor i Etnologi


Oct 11, 2011

Gäst: Julia Pennlert, doktorand i Litteraturvetenskap


Oct 7, 2011

Gäst: Anders Öhman, professor i Litteraturvetenskap