Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Jan 26, 2015

I vilket Erik och Jesper pratar om risken med att använda Twitter som journalistiskt verktyg.


Jan 9, 2015

I vilket Erik är morgontrött och Jesper sätter ord på årets hemska start.