Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Mar 26, 2015

I vilket Erik och Jesper uttalar 1-1 fel och påstår att alla nyheter skapas.


Mar 18, 2015

I vilket Erik och Jesper diskuterar reaktioner på begreppet husblatte och mediers tendens att skylla utspel på politiker.


Mar 11, 2015

I vilket Erik och Jesper diskuterar cykeldokumentärer och effekten av ökade krav på multikompetens.


Mar 4, 2015

I vilket Jesper och Erik pratar om våldsbejakande extremism och nyhetsundvikare.