Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Apr 27, 2024

Erik och Jesper ägnar detta avsnitt åt att diskutera saker som för bara några år sedan var otänkbart. 


Apr 19, 2024

Erik (och därför inte Jesper) har sett Fallout på Amazon Prime. Detta avsnitt handlar inte så mycket om hur bra Erik tycker serien är, utan snarare om hur de faktorer som utgör en bra serie även kan lära oss vad som utgör en bra uppsats.


Apr 12, 2024

I avsnittet Perssonspanarna, eller Personspanarna, diskuterar Erik och Jesper det senaste utspelet från ut(bildnings)minister Mats Persson.


Apr 5, 2024

I vilket Jesper vill föra till protokollet att han var emot en remake av Ronja Rövardotter från början. Trots det har Erik sett inledningen av den nya Ronja-serien på Netflix och undrar voffor di gör på detta viset.