Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Apr 5, 2024

I vilket Jesper vill föra till protokollet att han var emot en remake av Ronja Rövardotter från början. Trots det har Erik sett inledningen av den nya Ronja-serien på Netflix och undrar voffor di gör på detta viset.