Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Sep 25, 2021

Jesper och Erik kavlar upp mikrofonskydden och diskuterar vilka faktorer som gör att vaccinmotståndet i Sverige skiljer sig från motsvarande rörelser i USA.


Sep 15, 2021

Erik har sett C MORE:s pusseldeckare Hjerson och pratar med Jesper om hur den saknar några centrala pusselbitar för att kunna fånga tittaren ordentligt.


Sep 11, 2021

Vad kännetecknar medieindustrins utveckling från 1980-talet och framåt? Jesper och Erik pratar om Nicholas Garnhams fem observationer kring hur branschen behövde förhålla sig till de nya obegränsade kopieringsbara medierna som blev tillgängliga i och med videons intåg.