Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Oct 31, 2012

Gäst: Jakob Mjöbring, kreativ ledare Plakat


Oct 24, 2012

I vilket Erik och Jesper diskuterar konstprojekt och fotbollseufori


Oct 18, 2012

Gäst: Magnus Nilsson-Mäki, Skuggteatern


Oct 12, 2012

Gäst: Elza Dunkels, lektor i Pedagogiskt arbete


Oct 1, 2012

I vilket Jesper och Erik diskuterar utebliven granskning, censur och #Tintin-gate.