Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Jan 27, 2024

I vilken form utsätts universiteten för yttre påverkan? Medan säkerhetsklassificering och utländska påverkansförsök utreds så utnyttjar även svenska organisationer den svenska offentligheten för att komma åt enskilda personer.


Jan 21, 2024

I vilket Erik och Jesper diskuterar hur mycket offentlighet Sverige tål vid krissituationer och vilka ideal vi kan förhålla oss till för det offentliga samtalet.


Jan 12, 2024

I serien "Erik tar fram ett diagram och testar Jesper" har turen nu kommit till sökningar på aktuella ämnen som översvämning, presidentval, krig och palestinakonflikt. Vad kan dessa översiktsbilder lära oss?


Jan 7, 2024

Med bakgrund i köldsmockan diskuterar Erik och Jesper teknikens möjligheter och risker i avancerade industrisamhällen. Vidare berör de möjligheten att göra en omvänd rysk manöver genom att marschera över Kvarken.


Jan 1, 2024

Ett eventuellt gott nytt år önskar Erik och Jesper genom att titta tillbaka på det år som gått. Vad blev det nya normala under 2023? Vad är det normala på X och på Blue Sky? Vad händer egentligen på film- och spelfronten? Vilken gängproblematik har Södertälje och Umeå? Kan Södertäljenätverket jämföras...