Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Feb 26, 2020

Auktoritär, frihetlig eller socialt ansvarstagande; vilket perspektiv har svenska politiker traditionellt haft på medierna? Mediespanarna utgår från Hutchinskommissionens definitioner av olika länders mediesystem.


Feb 22, 2020

I vilket Jesper och Erik diskuterar fackförbunden och strejkernas nya förutsättningar i de sociala mediernas tidevarv.


Feb 13, 2020

I vilket Jesper beskriver utfall och förutsättningar för det irländska valet och Erik jämför alltihop med frikyrkor och maffia.


Feb 8, 2020

I vilket Erik och Jesper följer upp intervjuer och seminarium genom att prata om lokaljournalistik, vita fläckar och kossor. Massor av kossor.


Feb 1, 2020

Erik och Jesper pratar om teknikfrustration. Det sägs att tekniken ska underlätta för slutanvändaren, men ett flertal olika externa faktorer brukar ofta krångla till det; allt i från att flera aktörer försöker slå sig in på en marknad, till byråkrati och sällananvändning.