Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Oct 25, 2018

I vilket Erik och Jesper funderar på vad som är lämpligt. Kan föreläsare spela drogliberal musik? Vilket innehåll i föreläsningar kan anses lämpligt att förvarna åhörarna om? Och vem har egentligen bäst musiksmak? Varning för snusk, droger och jazz.


Oct 19, 2018

I vilket Jesper och Erik ramar in betydelsen av framing, det vill säga att vara den som definierar och erbjuder lösningen på problem. I den svenska valet 2018 skapades dock två ramar, och det har medburit ett problem för vissa partier.


Oct 12, 2018

I vilket Jesper och Erik läser en forskningsartikel om vilka tre faktorer som krävs för att en person ska kunna avgöra om något på nätet är sant eller falskt.


Oct 7, 2018

I vilket Jesper och Erik firar jämt med att bli strandsatta och därefter diskutera konsekvenserna av akademiska bluffartiklar.