Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Jul 27, 2018

I vilket Jesper och Erik jämför Trumps retorik med den svenska politiska debatten och kommer fram till att den nuvarande återhållsamheten förmodligen är bra för debattklimatet, om än lite fantasilöst.


Jul 20, 2018

I vilket Mediespanarna pekar på fyra mekanismer som skapar klicksamhället: 1. Förenkling, 2. Icke-nyheter, 3. "Det går åt Helvete", och 4. Skvallerbyttor.


Jul 13, 2018

I vilket Erik och Jesper pekar på hur kraven på ökad innehållsproduktion leder till allt fler tillfällen där ren spekulation maskeras som analyser. Ibland skapar detta stora bubblor som spricker när ny information tillförs.


Jul 4, 2018

I vilket Jesper recenserar boken Shattered – Inside Hillary Clinton's Doomed Campaign och argumenterar för att det svenska politiska klimatet är vårt eget fel.