Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Oct 31, 2023

Erik har gjort en liten innehållsstudie av hur ChatGPT omnämns i dagspress respektive lärares fackpress. Inte helt överraskande är temat "fusk" mest frekvent. Men det är inte det som bör vara det oroande för lärare i skolan …


Oct 30, 2023

Vilka faktorer påverkar förutsättningarna för studenters skrivande inom akademin?


Oct 23, 2023

Efter ännu ett terrordåd frågar sig Erik och Jesper vad som driver på våldsspiralen. Handlar det om ett hat mot friheten, desinformation, brottslingars önskan att botgöra, politiska entreprenörer eller internets framväxt. Eller är det kanske så att en kombination av medieutveckling, globalisering och...


Oct 17, 2023

Från konferenser till terrororganisationer. Olika former av nätverk genomsyrar nutidens organisationer. Om konsten att hålla en sund skepsis till olika former av mer eller mindre genomträngliga strukturer.


Oct 11, 2023

I en tid då dagarna överträffar varandra vad gäller fruktansvärda och sorgliga nyheter så kan det vara anledning att i en podd som Mediespanarna diskutera världsläget och mediebevakningen. Ett annat alternativ är att likt Epikuros stänga in sig i sin trädgård och söka sinnesfrid och varaktig lycka....