Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Jun 28, 2019

I vilket Erik och Jesper undrar hur mycket snabbmat den journalistiska kroppen tål.


Jun 25, 2019

I vilket Jesper och Erik diskuterar Godwins tendens och litteratur om den tyska mellankrigstiden.


Jun 21, 2019

I vilket Jesper och Erik diskuterar hur opartiskhet blivit en svår balansgång när det politiska landskapet snabbt förändras från höger-vänster till GAL-TAN.


Jun 15, 2019

I vilket Christer Nordlund, professor i idéhistoria, berättar om uppkomsten av boken Vetandets världar och samverkansprocessen bakom att skapa en ”director's cut” från flera år av korta texter. Allt från landhöjning och rasbiologi till vetenskapskändisar och CRISPR/CAS9.


Jun 6, 2019

I vilket Jesper och Erik summerar trepaneler, motsatta fakta och den enda vinnaren som går segrande ur striden.