Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

May 28, 2022

Varför behövs universitet när allt finns en googling bort? Jesper och Erik pratar om kombinationen hypokondri och internet. Vilka fördelar respektive risker har informationssökning i relation till självdiagnoser?


May 21, 2022

Eurovision Song Contest och Nato. Två ämnen som kan vara snåriga att prata om för den med en avvikande åsikt. Varför? En förklaringsmodell kan vara vaga...


May 14, 2022

Vad är sportjournalistikens framtid? Jesper var på seminariet Megafon eller granskare, tillsammans med namnkunniga branschrepresentanter och redogör för de huvudsakliga diskussionspunkterna.


May 6, 2022

Erik har upplevt Björklövens hemmasupportrar och Jesper presenterar boken På mediernas planhalva – om pengar, diktaturer och supportermakt. Om betydelsen av sportjournalistiken.