Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Oct 28, 2022

Tystnad kan vara ett svar. Men det kan också vara mycket annat. Jesper och Erik talar om tomrummet mellan orden.


Oct 23, 2022

Storbritanniens premiärminister Liz Truss avgår efter 45 dagar. Vad kan det lära oss om hur knepigt politisk kommunikation blivit?


Oct 14, 2022

Sträva efter att bara ägna dig åt de saker som skapar sorg eller saknad om de en dag försvinner.


Oct 4, 2022

I vilket Jesper recenserar boken Februari 33 – Litteraturens vinter, av Uwe Wittstock.


Oct 1, 2022

Tillägnat alla som någon gång behövt genomlida en alldeles för lång bildvisning hos en vagt bekant.