Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Nov 28, 2014

I vilket Erik och Jesper hyllar, i titel nämnd, yrkeskategori.


Nov 20, 2014

I vilket Erik och Jesper spolar ner olika försök att stärka ethos.


Nov 13, 2014

Gäst: Johan Jarlbrink, lektor i MKV


Nov 7, 2014

I vilket Jesper och Erik diskuterar konsekvenser av ytliga beskrivningar.