Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Jun 25, 2022

Vad gör Svenskt centrum för ryska studier och varför är de direktupphandlade av Myndigheten för Psykologiskt försvar? Jesper och Erik skrapar på någon form av yta.


Jun 18, 2022

Hur man än utreder så ser man kritiska röster i medierna. Jesper och Erik pratar om riskerna med förhastad kritik av polisiära utredningar.


Jun 10, 2022

Vad är för- respektive nackdelarna med att stora samlingar människor stöter och blöter information tillsammans? Jesper och Erik föreslår att effekten bland annat beror på hur tydligt uttalat mål som finns och att materialet har kuratorer. Avsnittet avhandlar bland annat spoilerkulturer, silly season,...


Jun 4, 2022

Kommer AI-texter förstöra möjligheten att examinera studenter på något annat sätt än genom salstentor? Jesper och Erik diskuterar hur det går att upptäcka plagiat och olika strategier för att undvika att det sker.