Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Apr 28, 2017

I vilket Jesper och Erik pratar om betydelsen av att välja öppenhet, transparens och tydlighet även när dåliga saker händer.


Apr 18, 2017

I vilket Erik och Jesper diskuterar den nya trenden att snabbgoogla fram en analys av människor utifrån deras kontakter och inlägg på sociala medier. Spoiler: det är ingen höjdare.


Apr 13, 2017

Efter attentatet på Drottninggatan i Stockholm diskuterar Mediespanarna hur journalistiska genrer försvårar rapportering och vad efterföljande debatter egentligen handlar om.


Apr 5, 2017

I den personifierade mediala stormen av alarmister, "sanningssägare", debattörer och administratörer för facebookgrupper ifrågasätter Jesper och Erik de lösa definitionerna av termen visselblåsare.


Apr 1, 2017

I vilket Jesper och Erik går igenom varför olika saker diskuteras olika mycket i olika medier.