Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Jan 29, 2016

I vilket etnologen Jens Lindberg berättar om hur sjukvården bemöter manliga våldtäktsoffer.


Jan 22, 2016

I vilket Jesper och Erik genomlyser vanliga faktorer i fackliga skandaler.


Jan 17, 2016

I vilket Jesper och Erik försöker utröna huruvida det har blivit viktigare med känslor i politisk journalistik.


Jan 10, 2016

I vilket Jesper och Erik fastnar i gamla hjulspår: offermentalitet, politisering, generalisering och förenkling.