Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Jan 10, 2016

I vilket Jesper och Erik fastnar i gamla hjulspår: offermentalitet, politisering, generalisering och förenkling.