Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Oct 30, 2019

Erik har fördjupat sig i en alldeles för autentisk spökhistoria och vilka konsekvenser den fick.


Oct 26, 2019

I vilket Erik och Jesper pratar om att planera för det som är omöjligt att planera för.


Oct 17, 2019

Polska och lindyhop som identitet? Etnologen Linnea Helmersson pratar om hur folkmusik och folkdans har kommit att politiseras på ett sätt som inte uppskattas av utövarna. Vilka strategier har utövarna använt för att bemöta denna politisering?


Oct 10, 2019

I vilket Jesper och Erik diskuterar dolda finansiärer och den nya podcasten Den svenska modellen.


Oct 4, 2019

I vilket Jesper och Erik diskuterar plagiat och plakat. I vilket Jesper och Erik diskuterar plagiat och plakat.