Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Apr 26, 2019

I vilket Jesper och Erik diskuterar rapporterna Kampen om mediebilden och Svenska trender.


Apr 19, 2019

I vilket Jesper och Erik diskuterar hur Twitter kan lagas i efterdyningarna från titaner som bråkat.


Apr 9, 2019

I vilket museologen Märit Simonsson berättar om Game of Thrones – The Touring Exhibition – och hur fiktion smyger sig in allt mer i utställningar och vad det fått för konsekvens för synen på autenticitet.


Apr 3, 2019

I vilket Jesper och Erik börjar med att gradera aprilskämt men snart hamnar i en diskussion om kränkthet och dumstrutar som politiska strategier.