Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Mar 30, 2016

I vilket Jesper och Erik påskfirar genom att prata om ledarsidans död och uppståndelse.


Mar 23, 2016

I vilket Jesper och Erik firar jubilaren Twitter genom att låna friskt från andra.


Mar 18, 2016

I vilket Erik presenterar tre nya ord för Jesper.


Mar 12, 2016

I vilket Jesper och Erik visar på hur vetenskapliga förhållningssätt blir allt viktigare inom sportjournalistik.


Mar 5, 2016

I vilket Jesper och Erik nämner exempel på när politisk berättelsebyggande "blir en jiu-jitsu".