Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Jan 26, 2012

I vilket Jesper och Erik pratar om monster och retoriska ränker


Jan 19, 2012

I vilket Erik och Jesper förutspår de traditionella nyhetsmediernas frånfälle


Jan 10, 2012

Gäst: Hanna Wekell, grundare av Ung cancer