Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Apr 27, 2022

Vad har Netflix, Filmstaden och Akademiska hus gemensamt? De har fattat PR-mässigt katastrofala beslut utifrån tidigare, upplevd eller nuvarande monopolställning.


Apr 15, 2022

På-skägg, Kinderägg och medeltida kroatiska bildägg. Mediespanarna pratar om vikten av att inte alltid zooma in på små detaljer, oavsett om det handlar om skyltar i matbutiken, rubriksättning, politisk propaganda eller könskategorisering i idrott. Ibland behöver man kanske zooma ut för att se...


Apr 7, 2022

Vad består en universitetslärares samlade undervisningstid av? Satsningar, kringkostnader, planering, inskolningar, förberedelser, undervisning, rättning och efterarbete. Ibland hinner de podda också.

Rättelse: Erik hävdar inkorrekt att Ohlin och Straht skriver att lärare behöver kompetenshöjning i...