Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

May 21, 2022

Eurovision Song Contest och Nato. Två ämnen som kan vara snåriga att prata om för den med en avvikande åsikt. Varför? En förklaringsmodell kan vara vaga...


May 14, 2022

Vad är sportjournalistikens framtid? Jesper var på seminariet Megafon eller granskare, tillsammans med namnkunniga branschrepresentanter och redogör för de huvudsakliga diskussionspunkterna.


May 6, 2022

Erik har upplevt Björklövens hemmasupportrar och Jesper presenterar boken På mediernas planhalva – om pengar, diktaturer och supportermakt. Om betydelsen av sportjournalistiken.


Apr 27, 2022

Vad har Netflix, Filmstaden och Akademiska hus gemensamt? De har fattat PR-mässigt katastrofala beslut utifrån tidigare, upplevd eller nuvarande monopolställning.


Apr 15, 2022

På-skägg, Kinderägg och medeltida kroatiska bildägg. Mediespanarna pratar om vikten av att inte alltid zooma in på små detaljer, oavsett om det handlar om skyltar i matbutiken, rubriksättning, politisk propaganda eller könskategorisering i idrott. Ibland behöver man kanske zooma ut för att se...