Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

May 31, 2013

I vilket Jesper och Erik svettar sig genom veckans händelser som Bakjour, redaktionella coffee shops och husbykonspirationer.


May 22, 2013

I vilket Erik funderar över åldersdiskriminering i melodifestivalprogram och Jesper sammanfattar åsiktsflöden om upploppen i Husby.


May 16, 2013

Gäst: Maria-Pia Boëthius


May 8, 2013

I vilket Erik och Jesper pekar ut vanliga missuppfattningar om universitetsutbildning, pedagogik och lärande och avslutar med att diskutera ekonomisk tillväxt. Och stress.


May 2, 2013

I vilket Erik och Jesper kartlägger de populäraste podcasternas kopplingar till varandra, samt funderar på om det är bra att alltid visa de(t) extrema.