Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Jun 28, 2018

I vilket Erik och Jesper diskuterar hur tekniken ändrar sportens förutsättningar.


Jun 21, 2018

I vilket Mediespanarna diskuterar gränserna mellan propaganda, PR och marknadsföring.


Jun 16, 2018

I vilket Jesper och Erik lägger ner tid på att försöka utröna varför ilska riktas mot åsiktsentreprenörer men inte ekonomiska entreprenörer.


Jun 7, 2018

I vilket Jesper och Erik först diskuterar glasspolitiska utspel och sedan huruvida Joakim Ruists intervju i Aktuellt var ett resultat av medie- eller vetenskapsovana.


Jun 1, 2018

I vilket Jesper och Erik tar omvägen via Champions League för att prata om hur intertextualitet behövs för att förstå traditioner och ceremonier; allt från dejting och bröllop till veterandagar, superhjältar och sommarlov.