Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Oct 31, 2020

I vilket Jesper och Erik pratar om de amerikanska presidentvalskampanjerna, Trumps chanser att vinna och spekulerar kring eventuell utgång av valet.


Oct 24, 2020

Vad krävs för att en kulturperson ska få förlåtelse för sina överträdelser? Erik gör en snabb tematisk analys av två krönikor om Kristoffer K Svensson respektive Hamid Zafar.


Oct 17, 2020

I vilket Erik och Jesper beskriver vad de håller på med inom utbildning och forskning. Samtal om PR-byråers oväntade brister och betydelsen av omvärldsbevakning förekommer.


Oct 9, 2020

Förtroendet för public service ökar i ett pandemiskt Sverige. Jesper och Erik diskuterar om den politiska polariseringen i uppstegringen inför valet i USA kanske visar på behovet av en amerikansk motsvarighet. Vad kommer medierna göra på valnatten?


Oct 3, 2020

I vilket Erik adresserar svårigheten att mäta betydelsen av journalisters politiska åsikter och Jesper redogör för BBC:s utmaningar.