Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Sep 27, 2019

Nu är det förkylt. Mediespanarna bryter ihop och smolanedi. Jesper pratar hur gigekonomin drabbar en människas 404 och Erik definierar fil.


Sep 20, 2019

I vilket Jesper föreslår ett nytt sorts Twitter.


Sep 14, 2019

I vilket Erik och Jesper har ett uppsamlingsseminarium där de kompletterar tidigare avsnitt utifrån kommentarer som inkommit till Mediespanarnas blogg.


Sep 6, 2019

Finns det en korrelation mellan pressfrihet och längdskidor? Är det bättre för journalistiken om den blir kritiserad från flera olika håll?