Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Jul 26, 2017

I vilket Jesper och Erik konstaterar att mediekritik från politiska aktörer ibland bortser från den mest basala mekanismerna i nyhetsvärdering. Detta exemplifieras med hjälp av NMR i Almedalen, demonstrationer i Tyskland, Transportverkets upphandlingar och Janne Josefssons sommarprat.


Jul 18, 2017

I vilket Erik och Jesper använder Twin Peaks och Star Wars som exempel på två viktiga byggstenar för organisationer.


Jul 4, 2017

I vilket Jesper vill vara ute och cykla och Erik dras till det dystra. Båda berättar vilka saker de förknippar med sommarledighet.