Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Apr 30, 2021

Någonting ligger i luften. Någonting är på gång. Den där diffusa känslan som är så svår att adressera inom akademin. Allt från Valborg till förrädisk fingertoppskänsla. Men till sist kommer ändå städmaskinen och då blir allting bra.


Apr 23, 2021

Kan ett idrottslag vara ohotat? Hur ska sportslig framgång mätas? Vad är sportens själ? Erik och Jesper pratar om HV71:s utträde ur SHL och Superligans uppgång och fall. Likheter med statskuppen i Madrid 1981 dras i hur de misslyckades ta kontroll över medierna samt få stöd bland eliter och folket.


Apr 14, 2021

I vilket Erik och Jesper förenklar Normans Faircloughs tredminensionella modell: text, diskursiv praktik och social praktik.


Apr 11, 2021

I vilket Erik och Jesper utgår från kunskapsklyftehypotesen (formulerad 1970) för att diskutera Bank ID och vaccinationer.


Apr 8, 2021

I vilket Erik och Jesper får sekundärskam och använder retorikens appellformer logos, ethos och pathos för att förklara varför vissa stora satsningar, som Masked Singer och Bulletin, riskerar gå i stöpet.