Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Nov 30, 2016

I vilket Jesper och Erik berömmer Svenska Dagbladet samt försöker förstå filterbubblor och varför vissa verkar vara immuna mot skandaler.


Nov 25, 2016

I vilket Erik pratar med komikern och skribenten Aron Flam om att få utlopp för sina behov att uttrycka sig offentligt, ungdomens synder, hyckleri, om skillnaden mellan att vara och göra godhet, att inte förstå den diskursiva praktiken samt att komma ut med bananer från ett bibliotek.


Nov 18, 2016

I vilket Jesper och Erik snöar in och spekulerar kring orsakerna till att åsikter om åsikter blivit allt mer vanliga.


Nov 11, 2016

I vilket Jesper följer William Benoit och gör avbön för sina tidigare utsagor, samt diskuterar triangulering. Erik spelar valresultatsbingo.


Nov 4, 2016

I vilket Jesper berättar om varför han tror Hillary Clinton blir president och hur demokraterna i USA allt mer använder sig av vetenskapliga metoder för sina kampanjer. Vi rekommenderar även universitetsbloggar.