Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Nov 18, 2016

I vilket Jesper och Erik snöar in och spekulerar kring orsakerna till att åsikter om åsikter blivit allt mer vanliga.