Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Sep 26, 2014

I vilket Jesper och Erik funderar på om, och i sådana fall varför, journalister fått dåligt rykte.


Sep 19, 2014

I vilket Jesper och Erik försöker nysta upp valresultatet.


Sep 12, 2014

I vilket Jesper och Erik undrar vad som händer i ett samhälle när självbehärskning är den viktigaste förmågan.


Sep 5, 2014

I vilket Jesper och Erik pratar om vilka signaler ekonomiska, ideologiska och journalistiska utspel ger.