Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Apr 24, 2013

I vilket Erik och Jesper pratar om spex, Reddit, klick och drev. Precis som beställt.


Apr 16, 2013

Gäst: Nicke Nordmark, journalist


Apr 12, 2013

Gäst: Julia Pennlert, doktorand i Litteraturvetenskap


Apr 2, 2013

I vilket Erik och Jesper begråter Fringe, skägg och Tommy Nilsson.