Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Apr 12, 2024

I avsnittet Perssonspanarna, eller Personspanarna, diskuterar Erik och Jesper det senaste utspelet från ut(bildnings)minister Mats Persson.


Apr 5, 2024

I vilket Jesper vill föra till protokollet att han var emot en remake av Ronja Rövardotter från början. Trots det har Erik sett inledningen av den nya Ronja-serien på Netflix och undrar voffor di gör på detta viset.


Mar 31, 2024

I vilket Erik och Jesper diskuterar hur svenska myndigheter hanterar krissituationer och vad eventuella brister kan bero på. Utgångspunkten är en ledartext av Peter Wennblad i Svenska Dagbladet som menar att Sverige står dåligt rústat för kriser.


Mar 22, 2024

I vilket Erik och Jesper går igenom veckans upprördheter i medierna: falska dödsbud i engelska kungahuset, Trumps blodbad och dubbla ukrainska ambassadörer.


Mar 18, 2024

I vilken Erik och Jesper diskuterar svårigheten att förstå omvärlden i en tid då vi kastas mellan information overload och den andra sidan av myntet: Brist på information.