Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Mar 26, 2018

I vilket Jonas Olofsson, docent i psykologi vid Stockholms universitet, pratar om hur dofter formar människans uppfattning och förståelse av omvärlden.


Mar 19, 2018

I vilket Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg gästar Mediespanarna och pratar om yttrandefrihet, populism, vänsterns feghet, akademiska perspektiv, klass, att inte hänga med i kulturdebatten, kulturjournalistikens roll och arbetsförhållanden, samt om ensamheten i stormens öga.


Mar 13, 2018

I vilket Jesper och Erik firar källkritikens dag genom att ställa några frågor i samband med MSB:s uttalande om rysk desinformation i Sverige.


Mar 7, 2018

I vilket Josefine Wälivaara återbesöker Mediespanarna och pratar om normativitet i film och synen på klasskampen i den goda framtiden. Vi diskuterar också Ghostbusters, Altered Carbon och Stranger Things.


Mar 2, 2018

I vilket den politiska chefredaktören Linda Westerlind berättar om hur det var att börja skriva ledarartiklar för Folkbladet i Västerbotten som en av de yngsta politiska chefredaktörerna någonsin i Sverige. Och de erfarenheter hon fått från de efterföljande fyra åren.