Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Aug 31, 2016

I vilket Erik och Jesper firar fem år genom att fråga sig själva vem som ska vara frontfigur för populärvetenskap, betydelsen av akademiska titlar, om humanioras roll, och om all casting måste vara som till Boston Tea Party.


Aug 25, 2016

I vilket Jesper och Erik producerar mervärde för sina kunder genom att prata om för och nackdelar med kommersialiseringen av platser, tjänster och värden, samt språkbruket som uppstår i dess kölvatten.


Aug 20, 2016

I vilket Erik och Jesper startar upp säsong 11 med att prata om hur komplex bedömning av film är, eftersom filmupplevelsen kan färgas av så många skilda förutsättningar.


Aug 12, 2016

I vilket Jesper och Erik diskuterar retoriska för och nackdelar med att två parter använder varandras argument.


Aug 3, 2016

I vilket Erik och Jesper botaniserar bland logiska resonemang, hjärngympa, fejkade konspirationer och reglerat trams.