Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Aug 25, 2016

I vilket Jesper och Erik producerar mervärde för sina kunder genom att prata om för och nackdelar med kommersialiseringen av platser, tjänster och värden, samt språkbruket som uppstår i dess kölvatten.