Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Sep 27, 2018

In which professor Toby Miller meets the "The Media Observers" to talk about the environmental impact of media technology, the greenwashing strategies of multinational companies, and the secrets of a successful ad busting campaign.


Sep 20, 2018

I vilket Erik och Jesper funderar på om algoritmer i kombination med folks alarmism och nyfikenhet för konflikter ibland styr fokus till skitsaker, och att en hel del upprördhet på nätet skulle kunna undvikas om missförstånd eller kränkningar snarare gavs mindre matematisk uppmärksamhet.


Sep 14, 2018

I vilket Jesper och Erik dansar vidare från förra avsnittets förvirring och diskuterar vad som varit karaktäristiskt för 2018 års valrörelse. Och det visar sig att den går i tretakt: en rörelse på sociala medier, en i traditionella medier och en i valstugorna.


Sep 7, 2018

Ännu en gång är det dags att gå in i ett riksdagsval. Månad i rad har förvirringen varit total. Ännu en gång bryts gränser i vår samtid. Träffar vi rätt har vi chans att få mer utav vår framtid.