Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Sep 26, 2015

I vilket Jesper och Erik identifierar tre förklaringar till Bernie Sanders framgångar.


Sep 14, 2015

I vilket Jesper och Erik noterar att mycket har hänt sedan 1990 och därför föreslår att en ny maktutredning ska göras.


Sep 7, 2015

I vilket Jesper och Erik diskuterar om Hans Rosling hade rätt och om bilder på flyktingar påverkar.