Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Feb 26, 2013

Gäst: Asbjörg Westum, lektor i Nordiska språk


Feb 18, 2013

Gäst: Ingela Wadbring, professor i Medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot medieutveckling


Feb 13, 2013

I vilket Erik och Jesper kritiserar räknemetoder, uppmanar till engagemang, filosoferar över hästkött och missar påvens avgång.


Feb 8, 2013

Gäst: Matti Kataja, Prime


Feb 1, 2013

I vilket Jesper och Erik problematiserar Medierna i P1, fyrtioårskalas och mediebilden av Norrland.