Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Nov 22, 2019

I vilket Jesper och Erik bevakar vad valet i Storbritannien kan lära oss om kommande journalistiska utmaningar.


Nov 15, 2019

Follow that priest! Litteraturvetaren Stefano Fogelberg Rota berättar om guidebokens långa och viktiga historia.


Nov 7, 2019

I vilket Jesper och Erik fyller fem olika former av tomrum med information.