Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Jul 31, 2023

En handfull artiklar har under sommaren riktat in sig på att kritisera humaniora. I detta avsnitt belyser Jesper och Erik hur några av texterna använder så kallad "cherrypicking" i sin argumentation både vad gäller utbildning, forskning och samverkan.


Jul 26, 2023

Medieskildringar av krig har en lång historia och genom åren orsakat mycket debatt. Debatten har till exempel handlat om hur de används av olika aktörer i propagandasyfte, hur de kan påverka opinionen i de krigförande länderna och de riskerar påverka publikens mentala hälsa. Det här och mycket annat diskuterar...


Jul 21, 2023

Eller: Hooja vilken namnpublicering. Eller: sommargräv. Eller: hashtag ennymaktutredning. Eller: Rädda vården – död eller levande.


Jul 15, 2023

I en tid för länge sedan (åtminstone utifrån ett snävt 2023-perspektiv) diskuterade Erik och Jesper The Coming Storm. Vid sidan av några resonemang om snöskottning innehåller avsnittet tankar om medier och konspirationsteorier inspirerade av en utmärkt BBC-producerad poddserie. Avsnitttet innehåller ett...


Jul 6, 2023

Forskningsmedel för utvecklingsforskning dras in med kort varsel. Vad får det för konsekvenser, men framföra allt: vad ska en sådan manöver åstadkomma? Jesper och Erik tittar på de efterföljande utspelen.