Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Nov 29, 2018

I vilket Fredrik Norén, doktorand i MKV, berättar om den svenska högeromläggningen 1967, brödindustriella komplex och andra propagandainsatser som färgade svenskt sent 1900-tal.


Nov 22, 2018

I vilket Jesper och Erik lyfter fram en behövlig riktning i det offentliga debattklimatet, väl illustrerad av podcasten En varg söker sin pod.


Nov 15, 2018

I vilket Erik och Jesper pratar om Jordan (B) Petersons besök i Sverige, regeringsbildning och samhällskollaps. Gemensamt för debatten runt dessa är det dogmatiska behovet att hela tiden framställa sig som den som sitter på sanningen – oavsett om man är för eller emot något.


Nov 9, 2018

I vilket Jesper och Erik med hjälp av crowdsourcing diskuterar komplikationerna av att bygga ett för stort korthus med hjälp av storytelling.


Nov 1, 2018

In which the new phD student Camila Emboava Lopes meets the "The Media Observers" to talk about similarities between indigenous people in Brazil and Scandinavia. They also analyse the current political situation in Brazil, and what part media played in the election of Jair Bolsonaro as a new president.