Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Dec 30, 2014

I vilket Jesper och Erik snor en lista från Nieman Lab


Dec 23, 2014

I vilket Jesper och Erik diskuterar fälldin- och avpixlateffekter


Dec 19, 2014

Gäst: Lars-Daniel Öhman, lektor i Matematik


Dec 12, 2014

I vilket Erik och Jesper försöker definiera relevant skicklighet.


Dec 3, 2014

I vilket Erik och Jesper berömmer och kritiserar olika berättelser.