Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Nov 30, 2023

Vaxholmskonflikten. Blockader. Lex Laval. Arbetsmarknadsjournalistik. Vilda strejker. Kollektivavtal. Toys R' Us. Sympatiåtgärder. Lönedumpning. Många av Sveriges fackliga konflikter håller på att falla i glömska. Därför kan konflikten kring Tesla återuppväcka kunskapen om den svenska arbetsmarknaden.


Nov 26, 2023

Ett avsnitt där vi tar till backspegeln och ser tillbaka på avsnitt där vi känner att vi nog hade rätt. Det handlar om skilda, men ändå angränsade, ämnen som akademisk frihet, liberalismens död, den sociala punkten och Ukraina. Avsnittets titel skulle dock fungera lika väl med ett frågetecken som ett...


Nov 16, 2023

Finns den fria akademin längre? Vad ska den stå för? Frågar du Chalmers ska den ta ansvar för idéutbyte genom att förbjuda vissa former av offentligt idéutbyte.


Nov 9, 2023

Med bakgrund i en del felaktigheter i nyhetsmediernas rapportering av den pågående konflikten i Israel-Palestina resonerar Erik och Jesper hur dessa kan undvikas. Utifrån en artikel av Margaret Sullivan i The Guardian landar diskussionen i förslag om arbetssätt som delvis går stick i stäv med den...